Renoveren van rioolputten

Het vervangen van betonnen rioolputten is een kostbaar werk. Het is tevens een tijdrovend werk. Veelal wordt er bekeken of de rioolput niet gerenoveerd kan worden. Vaak is dit wel het geval. Maar wat is dan de beste renovatietechniek? De binnenzijde verstevigen met composieten schaaldelen of het aanbrengen van schaaldelen van een vezelversterkt kunststof.
Wij gebruiken daarentegen een spuitmortel op basis van een epoxy. Sterk, duurzaam, snel aan te brengen en dat bij de juiste hechtsterkte. Interesse? Kijk op rioolput renoveren

Het verlagen van wegbermen

Een te hoge berm veroorzaakt plasvorming op het wegdek. Regenwater kan namelijk niet meer vrij de berm in lopen en de plassen veroorzaken soms overlast. Buiten het feit dat plassen overlast veroorzaken heeft het ook tot gevolg dat de wegconstuctie verzadigd kan raken met water en het gevolg is schade aan de wegconstructie. Het verlagen van de bermen zorgt er o.a. voor dat asfaltdeklagen veel langer mee gaan. Het voorkomt dus vroegtijdige asfaltreparaties. Meer weten over hoe wij bermen verlagen of hoe wij vooraf kunnen bepalen hoeveel grond er vrijkomt, kijk dan op het verlagen van bermen langs wegen

bermverlaging
eikenprocessierups verwijderen

Het bestrijden van de eikenprocessierups

De eikenprocessierups. Een vervelende rups die veel overlast kan veroorzaken. De brandharen van de eikenprocessierups laten los en deze kunnen veroorzaken de jeuk en het branderige gevoel. Wij bestrijden en verwijderen deze rupsen op een vakkundige wijze voor particulieren, overheden en bedrijven. Meer weten over de eikenprocessierups en/of interesse in ons bedrijf? Druk op eikenprocessierups verwijderen

Japanseduizendknoop bestrijden

Bestrijding van invasieve plantsoorten wordt steeds lastiger aangezien het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen slechts beperkt of in het geheel niet toelaatbaar is.
Gebr. Van Kessel Onderhoud heeft een uniek materieelstuk in haar bezit voor het bestrijden van Japanseduizendknoop zonder gebruik te hoeven maken van chemische bestrijdingsmiddelen. Deze bestrijdingswijze is tevens minder omslachtig dan het afgraven van grote hoeveelheden grond om vervolgens de duizendknoop uit de grond te zeven. De Zasso Xpower bestrijdt invasieve plantsoorten met elektriciteit. Hoe dat werkt, lees je hier; Japanseduizendknoop bestrijden

japanseduizendknoop verwijderen

Bestrijding van de japanseduizendknoop zonder chemische bestrijdingsmiddelen