Ronde putrand


Van vierkante naar ronde putrand

Al vele jaren is de toepassing van vierkante putranden de normale gang van zaken. Vierkante putranden werden jarenlang voorgeschreven in RAW-bestekken en het gebruik ervan is vrijwel ondenkbaar in een reconstructie heden ten dage. Ook bij infra-gerelateerde nieuwbouwprojecten of het woonrijp maken van wijken werden de vierkante putranden veelvuldig toegepast. Vierkante putranden werden en worden toegepast in elementen verhardingen maar ook in gebonden verhardingen. Elementen verhardingen bestaande uit b.v. betonnen straatstenen of tegelverharding en gebonden verhardingen zoals b.v. asfalt en beton. Bij de toepassing van vierkante putranden in een elementenverharding is het herstellen van een vierkante putrand, mocht deze boven het staatwerk uit steken, makkelijker dan in b.v. een asfaltverharding. Vaak steken vierkante putranden boven straatstenen of tegels uit en de oorzaak is vaak een zetting in de ondergrond. Ook het inklinken van de omliggende constructie kan een oorzaak zijn van uitstekende putranden.

Zoals al vermeld is het herstellen van een vierkante putrand in een niet-gebonden constructie makkelijker. De elementen zijn makkelijk te verwijderen. De vierkante putrand kan simpel hersteld worden en de bestrating kan teruggebracht worden.
In een gebonden verharding van b.v. asfalt of beton is het herstellen van een vierkante putrand niet gemakkelijk. De omliggende asfalt of beton moet uitgezaagd worden en gesloopt. Het gehele proces van het herstellen van vierkante putranden in een gebonden verharding is een kostbare zaak.
Daarom worden tegenwoordig steeds vaker ronde putranden toegepast. Ronde putranden hebben als voordeel dat ze na het aanbrengen van de verharding worden aangebracht. Hierdoor is tijdens het aanbrengen van de puinfundering en het asfalt/beton deze verharding overal gelijkmatig te verdichten. Aangezien de ronde putrand na het aanbrengen van het asfalt of het beton wordt aangebracht is deze ronde putrand veel nauwkeuriger te stellen aan de bovenkant van de verharding. Een asfaltdeklaag die aangebracht wordt rondom een vierkante putrand zit vaak te hoog. Er ontstaat dan, nadat het asfalt is aangebracht, een kleine opstaande rand rondom de putrand. Dit is niet wenselijk. Deze opstaande rand kan voor veel overlast zorgen. Zowel in rijcomfort als ook in geluidsoverlast.
De ronde putrand heeft dus vele voordelen t.o.v. de vierkante putrand.


Wat is een ronde putrand?

Een ronde putrand is niets anders dan een ronde uitvoering van de vierkante putrand. Vanwege de vele voordelen die ronde putranden te bieden hebben zijn deze in productie genomen en worden ze tegenwoordig veelvuldig toegepast. De ronde putranden hebben niet de uitstekende voetplaat die vierkante putranden wel hebben. Dit maakt de ronde putrand uitermate geschikt om na het aanbrengen van de verharding de ronde putrand te stellen in het vooraf geboorde gat. Het ronde gat wordt in de asfalt of beton geboord met een gecentreerd boorsysteem. Het voordeel van onze techniek is dat we verschillende diameters kunnen boren waardoor we verschillende ronde putranden kunnen toepassen.


Waarom ronde putranden i.p.v. vierkante putranden. Wat is het voordeel van de ronde putrand-techniek?

De voordelen van de ronde putrand t.o.v. de vierkante putrand is in voorgaande tekst al kort even toegelicht. We hebben de voordelen van de toepassing van ronde putranden hieronder even op een rijtje gezet.
Voordelen toepassing ronde putrand:
-Geen geluidsoverlast voor buurtbewoners.
-Geen verlaging in rijcomfort.
-Perfecte verdichting rondom de putrand.
-Snelle en constante wijze van aanleg asfaltdeklaag.
-Perfecte hoogteligging.
-Herstelwerkzaamheden in de toekomst zijn snel uitgevoerd en goedkoper.


Veiligheid

Aangezien de vierkante putrand aangebracht wordt voordat het asfalt wordt aangebracht is de kans groot dat de vierkante putrand niet al te best van hoogte ligt. Dit hoogteverschil met de omliggende verharding kan ervoor zorgen dat het rijcomfort (hobbelig, trillingen) in het gedrang komt. Een te groot hoogteverschil kan ook een veiligheidsrisico met zich meebrengen.


Welke type ronde putranden zijn er en welke zijn geschikt?

Er zijn verschillende soorten en type ronde putranden. De meest voorkomende putranden zijn van de leveranciers Struyk, TBS of Nering Bögel. De ronde putranden zijn er in verschillende afmetingen en diameters. Het voordeel van onze STEP-putrandtechniek is dat wij verschillende boor diameters tot onze beschikking hebben. Voor meer informatie over onze verschillende boordiameters kunt u met ons contact opnemen of bekijk onze tabel.
Ronde putranden bij renovatie en geheel nieuwe asfalt constructie

Ronde putranden zijn toepasbaar in reconstructies maar vanzelfsprekend ook in situaties waarbij de gehele deklaag constructie vernieuwd wordt. In situaties waarbij men spreekt over een reconstructie, dus slechts een klein gedeelte van het totaal wordt vernieuwd, is de ronde putrand ook toepasbaar. In deze situatie wordt de putrand ook aangebracht nadat de totale asfaltdeklaag is aangebracht. Hierdoor kan de kleine oppervlakte van de verharding optimaal verdicht worden en sluit de hoogte van het deksel naadloos aan bij de hoogte van het asfalt. Als de oppervlakte groter is en de totale deklaag wordt vernieuwd dan is toepassing van de ronde putrand ook gewenst. Het voordeel van het aanbrengen van de putrand of putranden na asfalteren is dat de asfaltwerkzaamheden geen hinder ondervinden van de al op hoogte gestelde putrand. Zoals dit vaak bij vierkante putranden die vooraf gesteld worden wel het geval is. Als de asfaltwerkzaamheden hinder ondervinden van vooraf gestelde putranden dan is de continuïteit van het asfaltproces ook onderbroken. Een mindere kwaliteit aangebrachte asfalt is vaak het gevolg.


STEP combineert als enige de ronde putrandtechniek met asfalt en rioolputrenovatie

STEP is niet alleen de ronde putrandtechniek machtig maar kan ook het aanbrengen van het asfalt verzorgen. Ook het renoveren van de putschacht behoort tot de mogelijkheden. Dit alles centraal geregeld vanuit één organisatie.

STEP maakt het mogelijk.